当前位置:首 页 -> 研究成果 -> 2023
2023年论文成果
日期:2023-01-01,点击:3932
Xiaodan Wang, Yingnan Liu, Zhibin Liu, Zhongjian Li, Tao Zhang, Yi Cheng, Lecheng Lei, Yang Hou, Bin Yang
Chinese Chem Lett. 2023. DOI: 10.1016/j.cclet.2023.108926
Daheng Wu, Wei Li , Tao Zhang
Acc. Chem. Res. 2023, accepted. DOI: 10.1021/acs.accounts.3c00310.
Haoyong Yang, Qihao Sun, Zhongquan Liao, Mike Hambsch, Zhecheng Guo, Daheng Wu, Birgit Jost, Yuejun Zhang, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Xiaojian Zhu, Tao Zhang
Chem. Mater2023, DOI: 10.1021/acs.chemmater.3c01422
Runxiang Tan, Peng Hao, Daheng Wu, Haoyong Yang, Yifu Xia, Shengfei Li, Jianing Wang, Lisha Liang, Jin Zhou, Tao Zhang
ACS Appl. Mater. Interfaces2023, DOI: 10.1021/acsami.3c10327
Runhao HuangZhenhui KouRaul D. RodriguezXusheng WangYang HouTao Wang, Tao Zhang
 
ACS Appl. Nano Mater. 2023, 6, 9, 7395–7403. DOI: 10.1021/acsanm.3c00514

Haokai Yan, Zhenhui Kou, Shengxu Li, Tao Zhang
Small, 2023, DOI: 10.1002/smll.202207972
Yingnan Liu, Dashuai Wang, Bin Yang, Zhongjian Lia, Xianyun Peng ,Zhibin Liu, Libin Zeng, Tao Zhang, Raul D. Rodrigueze,Lecheng Lei, Yang Hou
Chem Eng Sci, 2023, 273, 118638. DOI: 10.1016/j.ces.2023.118638
Jianing Wang, Haokai Yan, Yuxiang Zhao, Daheng Wu, Haoyong Yang, Xiaodong Yin, Runxiang Tan, Tao Zhang
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15, 9, 12305-12314. DOI: 10.1021/acsami.2c20665
Ke Wang, Haoyong Yang, Zhongquan Liao, Shengxu Li, Mike Hambsch, Guangen Fu, Stefan C. B. Mannsfeld, Qi Sun, Tao Zhang
J. Am. Chem. Soc2023, 145, 9, 5203-5210DOI: 10.1021/jacs.2c12186
Shengxu Li, Yikun Geng, Shunqi Xu, Bo Teng, Petko Petkov, Zhongquan Liao, Birgit Jost, Yu Liu, Xinliang Feng, Bozhen Wu, Tao Zhang
Chem. Mater. 202335, 4, 1594-1600. DOI: 10.1021/acs.chemmater.2c03083
Shengxu Li, Rui Ma, Shunqi Xu, Tianyue Zheng, Huaping Wang, Guangen Fu, Haoyong Yang, Yang Hou, Zhongquan Liao, Bozhen Wu, Xinliang Feng, Li-Zhu Wu, Xu-Bing Li, Tao Zhang
ACS Catal. 2023, 13, 2, 1089-1096. DOI: 10.1021/acscatal.2c05023