当前位置:首 页 -> 研究成果 -> 2022
2022年论文成果
日期:2022-01-01,点击:1976
Daheng Wu, Xiaodong Yin, Yaqi Zhao, Yiwen Wang, Deke Li, Fuchao Yang, Long Wang, Yi Chen, Jianing Wang, Haoyong Yang, Xiaoling Liu, Fu Liu, Tao Zhang
ACS Macro Lett. 2022, 12, 1, 71-76. DOI: 10.1021/acsmacrolett.2c00556
 
Jian Liu, Zhuang Nie, Rui Qin, An-Ping Ou, Tao Zhang, Xu Wang, Xiang-Yang Liu
Chinese J Polym Sci. 2022, 41pages117-128. DOI: 10.1007/s10118-022-2809-y

Wanzhen Zheng, Dashuai Wang, Yikai Zhang, Sixing Zheng, Bin Yang, Zhongjian Li, Raul D. Rodriguez, Tao Zhang, Lecheng Lei, Siyu Yao, Yang Hou
Nano Energy. 2022, 105, 107980. DOI: 10.1016/j.nanoen.2022.107980
 
Siliu Lv, Chenxi Guo, Jianing Wang, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Liping Wang, Jianping Xiao, Tao Zhang, Yang Hou
Nat. Commun. 202213, 6171. DOI: 10.1038/s41467-022-33847-z
 
Shengxu Li, Rui Ma, Shunqi Xu, Tianyue Zheng, Guangen Fu, Yanling Wu, Zhongquan Liao, Yongbo Kuang, Yang Hou, Dashuai Wang, Petko Stoev Petkov, Kristina Simeonova, Xinliang Feng, Li-Zhu Wu, Xu-Bing Li, Tao Zhang
J. Am. Chem. Soc, 2022, 144, 30, 13953-13960. DOI:10.1021/jacs.2c06042
 
59. Single Atom Selenium Substitution-mediated P-type Doping in Polythiophenes towards High-performance Organic Electronics and Thermoelectrics
Chen Chen, Ian Jacobs, Cameron Jellett, Xuechen Jiao, James Ponder, Boseok Kang, Seon Baek Lee, Yuxuan Huang, Lu Zhang, Martin Statz, Yuanhui Sun, Yue Lin, Keehoon Kang, Xiaojian She, Yuanyuan Hu, Tao Zhang, Lang Jiang, Christopher McNeill, Iain McCulloch, Henning Sirringhaus
Adv. Electron. Mater, 20222200053. DOI: 10.1002/aelm.202200053.
 

Xiaodong Yin

Daheng WuHaoyong YangJianing WangRunhao HuangTianyue ZhengQi SunTao Chen, Liping Wang, Tao Zhang

 

ACS Macro Lett. 2022, 693–698. DOI:10.1021/acsmacrolett.2c00138.
 
Haoyong Yang; Tao Zhang; Qunji Xue.
Chinese Chem Lett. 2022, 33, 4989-5000. DOI:10.1016/j.cclet.2022.02.030.

 
Xiaodong Yin, Daheng Wu, Haoyong Yang, Jianing Wang, Xiaoxuan Zhang, He Li, Tianyue Zheng, Liping Wang, Tao Zhang
ACS Macro Lett. 2022, 296–302. DOI:10.1021/acsmacrolett.1c00781.